תנאי השירות למשתמש

על ידי שימוש בשירות המשלוחים, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שירות אלה של המשתמש (“תנאים והגבלות”).
אנא קרא בעיון את תנאי השירות הבאים לפני השימוש בשירות המשלוחים. אם אינך מסכים לתנאי השירות, אינך יכול להשתמש בשירות המשלוחים. תנאי שירות אלה חלים על כל שימוש בשירות המשלוח ועל הסכמי הרכישה שנעשו להלן.
תנאי השירות נקבעים בינינו לבין המשתמש בלבד, ולא עם Apple Inc., ו-Apple Inc. אינה אחראית לאפליקציית המסירה או לתוכן שלה. אתה מסכים ש-Apple Inc., והחברות הבנות של Apple Inc. (“אפל”), הן נהנות צד שלישי של תנאי השירות, ושעם הסכמתך לתנאי השירות, לאפל תהיה הזכות (ותהיה ייחשב כאילו קיבל את הזכות) לאכוף את תנאי השירות נגדך כמוטב של צד שלישי מהם.